Skip to main content

Записатися на прийом

© Киадент. Всі права захищені.

Угода користувача


Останнє оновлення: 12 червня 2023

Ця Угода користувача встановлює умови та правила використання Сайту та є Договіром між Адміністрацією сайту «Crewing.com.ua», та будь-якою особою, яка є Користувачем інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет.

1. Визначення термінів

1.1 У цьому документі та відносинах Сторін, що випливають або пов’язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:

1.1.1. Дана «Угода користувача» (далі — Угода) з усіма доповненнями та змінами відноситься до Сайту «Crewing.com.ua», що ідентифікується за доменним ім’ям https://crewing.com.ua та його піддоменами.

1.1.2. «Сайт «Crewing.com.ua» (далі — Сайт) — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет, що ідентифікується за доменного імені https://crewing.com.ua та його піддоменах. Сайт містить інформацію про Товари та (або) Послуги та (або) Інші цінності для Користувача, Продавця та/або Виконавця послуг, що дозволяє здійснити вибір, замовлення та (або) придбання Товару, та/або отримання послуги.

1.1.3. «Адміністрація сайту «Crewing.com.ua» (далі — Адміністрація сайту) — уповноважені співробітники для управління Сайтом, які діють від імені Сайту «Crewing.com.ua».

1.1.4. «Користувач сайту «Crewing.com.ua» (далі — Користувач) — дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах юридичної особи, яка їм представляється, має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

1.1.5. «Використання сайту «Crewing.com.ua» (далі — Використання Сайту) Користувачем у будь-який спосіб та в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

1.1.5.1. перегляд розміщених на Сайті матеріалів та змісту сайту.

1.1.5.2. реєстрація та/або авторизація на Сайті.

1.1.5.3. розміщення або відображення на Сайті будь-яких матеріалів, включаючи, але не обмежуючись такими як: тексти, гіпертекстові посилання, зображення, аудіо та відеофайли, відомості та/або інша інформація.

1.1.6. «Реєстрація» — дії Користувача щодо створення Акаунту за встановленою Адміністрацією Сайту процедурою. У процесі реєстрації Користувач повинен вказати Аутентифікаційні дані, а також може вказати інші необов’язкові відомості, які вважатиме за необхідне.

1.1.7. «Авторизація» — процес аналізу програмною частиною Сайту введених Користувачем Аутентифікаційних даних, за результатами якого Користувачеві надається доступ до Акаунту.

1.1.8. «Автентифікаційні дані» — унікальні засоби ідентифікації Користувача (логін та пароль), які використовуються для Авторизації.

1.1.9. «Акаунт» — обліковий запис Користувача, який містить Аутентифікаційні та інші дані, надані Користувачем у процесі використання Сайту.

1.1.10. «Профіль» — це загальнодоступна сторінка, яка автоматично створюється на Сайті при Реєстрації, яка містить усі дані, вказані Користувачем при Реєстрації, а також при подальшій зміні або доповненні даних Акаунту, крім пароля та Реєстраційної адреси.

1.1.11. «Особистий кабінет» — сукупність захищених технічними засобами сторінок Сайту, що є персональним розділом Користувача на Сайті, до якого Користувач отримує доступ після проходження Реєстрації та/або Авторизації на Сайті. Особистий кабінет призначений для укладання, виконання, припинення, цивільно-правових угод з Адміністрацією, використання додаткових функціональних можливостей Сайту, перегляду та управління доступними функціональними можливостями Сайту, отримання знижок на сервіс, направлення на адресу Адміністрації повідомлень, повідомлень, а також здійснення інших дій, передбачених явними функціями Особистого кабінету.

1.1.12. «Зміст сайту» (далі — Зміст) — результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд. загальний стиль та розташування цього Змісту, що входить до складу Сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності, всі разом та/або окремо, що містяться на Сайті.

1.1.13. «Контент» — інформація Користувача на Сайті, у тому числі інформація, вказана при Реєстрації, інформація, що розміщується в коментарях, а також надіслана в особистих повідомленнях.

1.1.14. «Платні послуги» — додаткові послуги, які надає Користувач Адміністрація на оплатній основі.

1.2. У цій Угоді можуть бути використані інші терміни та визначення, не зазначені у п. 1.1. Угоди. У цьому випадку тлумачення такого терміну провадиться відповідно до тексту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення у тексті Угоди та інших документів, що утворюють договір на умовах Угоди, слід керуватися його тлумаченням, визначеним, насамперед, законодавством України, і надалі — звичайним тлумаченням такого терміну, що склалося в мережі Інтернет.

2. Загальні положення

2. Загальні умови користувальницької угоди

2.1. Угода регулює права та обов’язки Користувачів та Адміністрації, а також відносини з третіми особами, чиї права та інтереси можуть бути порушені внаслідок дій Користувачів.

2.2. Ця Угода є публічною офертою відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України.

2.3. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.4. Використання Сайту, включаючи кожне здійснення доступу до сторінок Сайту будь-якими засобами, означає повне та беззастережне прийняття умов цієї Угоди Користувачем.

2.5. Користувач зобов’язується повністю ознайомитись із цією Угодою до початку Використання Сайту.

2.6. Користувач, який не погоджується з умовами чинної редакції Угоди повністю або в частині, зобов’язаний негайно припинити будь-яке використання Сайту.

2.9. Порушення Користувачем умов Угоди може призвести до припинення доступу до Облікового запису або видалення Облікового запису такого Користувача, а також до повного або часткового видалення Контенту або обмеження доступу до нього без попереднього повідомлення.

2.10. Чинна редакція Угоди є відкритим та загальнодоступним документом та знаходиться на Сайті за адресою https://crewing.com.ua/ua/ugoda-koristuvacha

10. Обмеження відповідальності за користування сайтом

10.1. Адміністрація сайту за жодних обставин не несе відповідальності за:

10.1.1. Відвідування та використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть бути розміщені на сайті.

10.1.2. Будь-які помилки, друкарські помилки, упущення або інші недоліки, а також невчасність або недостовірність будь-якої інформації, які можуть бути виявлені Користувачем у матеріалах, що містяться на даному Сайті, не гарантує точності та повноти матеріалів, програм та послуг. Адміністрація сайту прикладає всі необхідні зусилля, щоб забезпечити точність та достовірність поданої на Сайті інформації. Вся інформація та матеріали сайту надаються «як є», без будь-яких гарантій (як явних, так і на увазі).

10.1.3. Отримання застарілої інформації з Сайту, а також за нездатність Користувача отримати оновлення інформації, що зберігається на Сайті. Інформація на Сайті постійно оновлюється і може стати застарілою.

10.1.4. Використання або неправильне використання ним продукції та/або послуг. Таке обмеження відповідальності застосовується, щоб уникнути компенсації за пряму, непряму, випадкову або іншу шкоду, що виникла внаслідок отримання Користувачем послуг, у тому числі продукції, переданої Адміністрацією відповідно до Договору між Адміністрацією Сайту та Користувачем, який укладається у будь-якому у будь-якому випадку оформлення. Замовлення за допомогою Веб-сайту.

10.1.5. Можливі протиправні дії Користувача стосовно третіх осіб або за можливі протиправні дії третіх осіб щодо Користувача.

10.1.6. Неповна, неточна, некоректна вказівка своїх персональних даних Користувачем при реєстрації (створенні облікового запису) або при формуванні Замовлення без здійснення реєстрації.

10.1.7. Втрачу Користувачем можливості доступу до свого Акаунту — облікового запису на Сайті (втрата логіну, пароля, іншої інформації).

10.1.8. Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

10.2. Адміністрація також за жодних обставин не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою, а також збитки, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли у тому числі, але не обмежуючись, внаслідок:

10.2.1. Використання або неможливість використання цим Сайтом.

10.2.1. Неправомірні дії третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту.

10.2.2. Збоїв у роботі Сайту, спричинених помилками у коді, комп’ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду у програмному забезпеченні Сайту.

10.2.3. Відсутності (неможливості встановлення, припинення тощо) інтернет-з’єднань між сервером Користувача та сервером Сайту.

10.2.4. Проведення державними та муніципальними органами, а також організаціями заходів у рамках оперативно-розшукових заходів.

10.2.5. Установлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій у мережі Інтернет та/або встановлення зазначеними суб’єктами разових обмежень, що ускладнюють або унеможливлюють виконання Угоди або її частини.

10.2.6. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку проблем у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

10.2.7. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов’язані з їх роботою.

10.2.8. Інших випадків, пов’язаних з діями/бездіяльністю третіх осіб, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням мережі Інтернет та/або комп’ютерного обладнання, яке існувало на момент укладання Угоди;

10.2.9. Виконання Адміністрацією профілактичних робіт на Сайті

10.3. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного чи необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

10.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.

10.5. Адміністрація сайту за жодних обставин не несе відповідальності за висловлювання та думки Користувача, опубліковані на Сайті.

10.6. Сайт, весь Контент, інформація, надана Користувачам доступні на веб-сайті матеріали можуть змінюватися Адміністрацією Сайту і у зв’язку з цим надаються на умовах «ЯК Є» без будь-якої явної гарантії, тієї, що має на увазі або передбаченої Законом, на послуги, що надаються Адміністрацією сайту, у тому числі, але не обмежуючись гарантією достовірності, корисності товарної придатності, відповідності відповідним цілям, дотриманням або гарантіями, що виникають у процесі надання послуг, у процесі переговорів при використанні послуг або в момент укладання угоди.

10.7. Виключення гарантій, зазначених вище, здійснюється лише у межах, визначених чинним законодавством України.

12. Право змінювати Умови

12.1. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача. Нова редакція Угоди та (або) зазначених у ній обов’язкових документів набирає чинності з моменту розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.

12.2. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній.

13. Згода на розсилку

13.1. Користувач висловлює свою згоду на отримання від Адміністрації інформації, реклами, пропозицій, на вказаний Користувачем номер телефону при заповненні Форми зворотного зв’язку на Сайті в тому числі через месенджери, короткі SMS-повідомлення, телефонні та інтернет-дзвінки з використанням мережі Інтернет по мережі рухомий радіотелефонного зв’язку та іншим способом.

13.2. Користувач висловлює свою згоду на отримання від Адміністрації інформації, реклами, пропозицій на зазначені Користувачем при реєстрації на Сайті та (або) в Особистому кабінеті, адреси електронної пошти, номери телефонів, у тому числі через месенджери, короткі SMS-повідомлення, телефонні та інтернет -дзвінки з використанням мережі Інтернет, мережею рухомого радіотелефонного зв’язку та іншим способом.

14. Правове регулювання та вирішення спорів

14.1. Дійсність, тлумачення та виконання цієї Угоди, а також усіх дій чи угод у зв’язку з ними, так само як і зобов’язань Сторін відповідно до цієї Угоди, повинні регулюватися, розумітися та тлумачитися відповідно до права України без застосування норм колізійного права. Ця Угода та Політика конфіденційності складають єдиний набір документів, що регулюють ваші взаємини з Адміністрацією Сайту. Ви не маєте права частково прийняти зазначені умови, допускається лише повний та беззастережний акцепт усіх умов. У разі виникнення будь-яких протиріч між цією Угодою користувача та Політикою конфіденційності, Угода користувача має переважну силу.

14.2. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «законодавство» розуміється чинне законодавство України.

14.3. У разі виникнення будь-яких суперечок чи розбіжностей, пов’язаних із виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація зобов’язуються врегулювати шляхом проведення переговорів. У разі, якщо суперечки та розбіжності не будуть врегульовані шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню у порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами українського права.

14.4. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення до суду є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

14.5. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

14.6. За неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду України за місцем знаходження Адміністрації за захистом своїх прав, які надано ним чинним законодавством України.

14.7. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред’явлений протягом 5 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються, відповідно до законодавства. За порушення умов цього пункту будь-який позов залишається судом без розгляду.

14.8. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень Угоди.

14.9. Адміністрація не гарантує, що інформація, програмне забезпечення та/або документація на Сайті відповідає законодавству іноземної держави або доступні для перегляду або завантаження за межами території України. Якщо Користувачі заходять на Сайт, перебуваючи за межами України, вони самостійно несуть відповідальність за дотримання законів іноземної держави.

14.10. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-яким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.

15. Зворотній зв’язок та відомості про підтримку

15.1. Якщо ви маєте будь-які питання щодо викладеної тут інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами за наступною адресою електронної пошти — Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Контактна інформація знаходиться тут: https://crewing.com.ua/ua/kontakti

15.2. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.