Skip to main content

Записатися на прийом

© Киадент. Всі права захищені.

Політика конфіденційності


Останнє оновлення: 12 червня 2023

(Політика щодо обробки персональних даних)

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Сайт «Crewing.com.ua», розташований за адресою — https://crewing.com.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту, програм та продуктів.

Справжню політику обробки персональних даних складено відповідно до вимог закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297–VI та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, які вживає Адміністрація сайту «Crewing.com.ua».

Адміністрація сайту «Crewing.com.ua» ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.2. «Сайт «Crewing.com.ua» (далі — Сайт) — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет, що ідентифікується за доменного імені https://crewing.com.ua та його піддоменах. Сайт містить інформацію про Товари та (або) Послуги та (або) Інші цінності для Користувача, Продавця та/або Виконавця послуг, що дозволяє здійснити вибір, замовлення та (або) придбання Товару, та/або отримання послуги.

1.1.2. «Адміністрація сайту «Crewing.com.ua» (далі — Адміністрація сайту)» — уповноважені співробітники для управління сайтом, що діють від імені Сайту, які організують та здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, які здійснюються з персональними даними.

1.1.4. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.5. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Адміністратором сайту або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.6. «Інформаційна система персональних даних» — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій та технічних засобів.

1.1.7. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.8. «Автоматизована обробка персональних даних» — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

1.1.9. «Блокування персональних даних» — тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна уточнення персональних даних).

1.1.10. «Знеособлення персональних даних» — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних.

1.1.11. «Надання персональних даних» — дії, створені задля розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб.

1.1.12. «Розповсюдження персональних даних» — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

1.1.13. «Транскордонна передача персональних даних» — передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи.

1.1.14. «Знищення персональних даних» — будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

1.1.15. «Користувач» — особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт.

1.1.16. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.17. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та Умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання Сайту.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту «Crewing.com.ua». Сайт не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватись інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення на придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми або форми зворотного зв’язку на Сайті і включають таку інформацію:

3.2.1. Прізвище, ім’я, по-батькові Користувача;
3.2.2. Контактний телефон Користувача;
3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4. Адреса доставки товару;
3.2.5. Місце проживання Користувача.

3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та відвідування сторінок:

IP-адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
час доступу;
адресу сторінки, де розташований рекламний блок;
реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, які потребують авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.

3.4. Також на Сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т. ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

3.5. Будь-яка інша персональна інформація, не зазначена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовуватись з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом із Сайтом.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.

4.1.8. Оброблення та отримання платежів, підтвердження податку чи податкових пільг Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

4.2. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на Сайті, покращення якості Сайту та його змісту.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5.7. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Адміністрації сайту повідомлення за допомогою форми зворотного зв’язку у розділі «КОНТАКТИ» з позначкою «Актуалізація персональних даних».

5.8. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Адміністрації сайту повідомлення через форму зворотного зв’язку в розділі «КОНТАКТИ» з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».

5.9. Правові основи обробки персональних даних

5.9.1. Адміністрація сайту обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, які розміщені на Сайті. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Адміністрації сайту, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.9.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

6. Зобов’язання сторін

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування Сайтом.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування чи розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в розділ «КОНТАКТИ».

9.4. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, що цікавляться щодо обробки його персональних даних, звернувшись до Адміністрації сайту за допомогою форми зворотного зв’язку в розділі «КОНТАКТИ».

9.5. Актуальну діючу версію Політики конфіденційності розміщено на сторінці за адресою https://crewing.com.ua/ua/politika-konfidentsinosti.